دروس

فقه – صوت – دوشنبه 93/08/19

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه19-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه18-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – يكشنبه 93/08/18

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲۹-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن کامل تنبیه ۸و۹و۱۰-رجایی

دانلود فایل ورد این نوشته دانلود PDF

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه و سه شنبه وچهارشنبه ۲۰/۷و۲۲/۷و۲۳/۷-رجایی

  تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی   بسم الله الرحمن الرحیم   درس ۲۱ ـ یکشنبه ۲۰ / ۷ / ۹۳                   مرحوم آخوند در ذیل تنبیه ثامن می فرماید : ما این حرف را قبول نداریم که مستصحب باید حکم یا موضوعِ ذی حکم …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۲۸/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۲۸/۷/۹۳ استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی فرع چهارم(تاخرها)درمساله۱۵پرداختند • اگردم متاخرواجدصفات حیض باشدحکم به حیضیت می شودبلافرق بین اینکه دم مسبوق به حیض باشد مثل اینکه می بینددم درعادتش سپس قطع می شودوبعدازعادت می بیند وبین اینکه مسبوق به حیض نباشدمثلادم درایام عادت ندیدوبعدازایام دیدبلافرق بین یوم اویومین اوازید امااگرفاقدصفات باشدمعروف این است که حکم به حیضیت می شودوادعای اجماع …

ادامه مطلب

فقه-متن ۲۷/۷/۹۳-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                             درس خارج فقه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۳ برابر با  ۲۳ ذی الحجۀ ۱۴۳۵ مسأله۱۵) صاحبه العاده الوقتیه سواء کانت عددیه أیضا أم لا تترک العباده بمجرد رؤیه الدم فی العاده‌ أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین أو أزید على وجه یصدق علیه تقدم العاده أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات و ترتب علیه …

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲۷/۷/۹۳-احمدی

یک شنبه۲۷/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مطلب دوم(روایاتی که برمدعای صاحب عروه دلالت می کند) پرداختند اماموثقه سماعه:وجه دلالت ومناقشه خوئی به وجه دلالتش درجلسات قبل گذشت(فراجع) مرحوم خوئی می فرماید:لوسلمناکه روایاتی که صاحب عروه تمسک کرده دلالت وسندش تمام است وبه نحومطلق است وشامل ازیدهم می شودلکن تخصیص می خورندبه موثقه ابی بصیرومضمره وحمل می شوندبریوم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۶/۷/۹۳-احمدی

شنبه۲۶/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به سه مطلب پرداختند ۱.دلیل مدعای صاحب عروه:(اگرقبل ازایام عادتش ازیددوروزخون ببیندحیض است) ۲.اشکال مرحوم خوئی برعروه ۳.جواب ازاشکالات خوئی وبیان مختار امامطلب اول:مرحوم صاحب عروه برای مدعایش به سه روایت تمسک می کند روایت اول:علی بن ابی حمزه البطائنی قال:(سئل ابوعبدا…(علیه السلام).اناحاضرعن المراه تری الصفره فقال:ماکان قبل الحیض فهومن الحیض)رجال درسلسله سنددرجلسه گذشته ذکرشده …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲8-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه – 93/07/27

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه – 93/07/26

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲7-مهر۹۳

داانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲6-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۲۳/۷/۹۳ خلاصه درس مساله۱۴:اذاصلی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لایبنی علی صحه صلاه ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الاتیه. استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مساله۱۴و۱۵پرداختند سوال:درعادت عددیه دوتاماه به اندازه هم خون ببیندیعنی چه؟ قیل:تساوی ازجهت ساعات لازم نیست به خاطراینکه مواردعادت عددیه علی التساوی الشهرین من حیث عددالایام ولااعتباریتساویهمامن حیث الساعات:مثلادرماه اول۵روزوماه دوم۵روزونیم در این هنگام صدق …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲3-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه – 93/07/23

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/22

دانلود

ادامه مطلب