دروس

متن اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۶ (جلسه ۳۸۵)   کلام در این فرعی بود که مشهور بلکه ادعای اجماع شده فتوا دادند که کسی که جاهل به این  است که قرائت مثلا صلات ظهر اخفاتیه است ، جهرا خواند یا جایی که باید جهر می خواند، اخفات خواند، فرمودند هم این نماز صحیح است هم معاقب است. معاقب است …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۷ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۱ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۶ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۰ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۵ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۹ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۴ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۳ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۲ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۱ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۴ ، دوشنبه ، ۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۰ ، دوشنبه ،۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۹ ، شنبه ،۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

کلام در این بود که یکی از شرائط عوضین قدرت بر تسلیم است. اگر کسی کبوتر در هوا و ماهی در دریا را بفروشد بیعش باطل است.   تعیین محل نزاع مراد از قدرت بر تسلیم، گاهی بایع قدرت بر تسلیم دارد ولی مشتری قدرت بر تسلم ندارد. مثل این که کسی جنسی را فروخته، ولی مثلا مشتری را گرفته …

ادامه مطلب