دروس

صوت عقائد، جلسه ۱۷، ۱ دی ۹۷

بحث صفات واجب دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۷ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۱ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

بحث ترتب_تقریر سید مهدی حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

صوت رجال، جلسه ۱، ۲۸ آذر ۹۷ (استاد ملکیان)

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۶ ، چهارشنبه ،۲۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۰ ، چهارشنبه ، ۲۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه۴۵ ، دوشنبه ،۲۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۹ ، دوشنبه ، ۲۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه۴۴ ، یکشنبه ،۲۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۸ ، یکشنبه ، ۲۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۳ ، شنبه ، ۲۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۷ ، شنبه ، ۲۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۲ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۶ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۱ ، سه شنبه ، ۲۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۵ ، سه شنبه ، ۲۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۶ ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۵ ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۰ ، دوشنبه ، ۱۹ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب