دروس

صوت فقه ، جلسه 89 ،جهارشنبه ،25 اسفند 95

جلسه پنجاه و ششم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 206 ، سه شنبه ، 24 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٢۴ (جلسه ٨٨)   نکاتی در تنبیه ششم باقیمانده که ابتدا آنها را تکمیل میکنیم و بعد انشاءالله وارد تنبیه هفتم میشویم.   نکته اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ اجازه علی التراخی است و اگر این تراخی موجب ضرر اصیل شود، در اینصورت اصیل یا با خیار و یا با اجبار مالک مجیز به …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 87 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢٣ (جلسه ٨٧)   کلام در این بود که آیا اجازه بیع و عقد ملازم با اجازه قبض هم هست یا خیر؟ چند نکته در این مسئله باقیمانده که انشالله این نکات را عرض میکنیم و وارد تنبیه ششم میشویم.   نکته اول مرحوم آقای خویی فرمود، اجازه در قبض کاشفه نیست بلکه ناقله است …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 206 ، سه شنبه ، 24 اسفند 95

جلسه دهم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

جلسه پنجاه و پنجم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 205 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت رجال ، جلسه 7

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 87 ،دوشنبه ،23 اسفند 95

جلسه پنجاه و چهارم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 205 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

جلسه نهم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢ (جلسه ٨۶)   کلام در تنبیه پنجم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، اجازه عقد ملازمه ای با اجازه قبض ندارد و ممکن است مالک، عقد را اجازه دهد ولکن به قبض راضی نباشد. البته یک مورد را استثنا فرمود و در جاییکه صحت عقد منوط به قبض باشد، اجازه عقد را ملازم با …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 204 ، یکشنبه ، 22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 204 ، یکشنبه ، 22 اسفند 95

جلسه هشتم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

جلسه پنجاه و سوم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٢١ (جلسه ٨۵)   کلام در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه، ذکر میکند. تنبیه چهارم رسیدیم به تنبیه چهارم که آیا اجازه به ارث می رسد یا به ارث نمیرسد؟ اگر کسی مال شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک مجیز قبل از اینکه این معامله را اجازه دهد یا …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 203 ، شنبه ، 21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت عقائد ، جلسه 7

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 203 ، شنبه ، 21 اسفند 95

جلسه هفتم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

جلسه پنجاه و دوم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت مضاربه-جلسه8م-18/12/95

دانلود

ادامه مطلب