دروس

صوت فقه ، جلسه ۳۴ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۳ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۲ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۱ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۴ ، دوشنبه ، ۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۰ ، دوشنبه ،۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۹ ، شنبه ،۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

کلام در این بود که یکی از شرائط عوضین قدرت بر تسلیم است. اگر کسی کبوتر در هوا و ماهی در دریا را بفروشد بیعش باطل است.   تعیین محل نزاع مراد از قدرت بر تسلیم، گاهی بایع قدرت بر تسلیم دارد ولی مشتری قدرت بر تسلم ندارد. مثل این که کسی جنسی را فروخته، ولی مثلا مشتری را گرفته …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۳۰ (جلسه ۳۸۲)   کلام در این بود که محقق نایینی فرمود حالا افرض ترتب ثبوتا درست و معقول ا ست ، ولی اثباتا  دلیلش چیه؟ ایشان فرمود اثباتا دلیل نمی خوایم نفس اطلاقات کافی ا ست دو وجه هم ذکر فرمود. یک وجه هم این بود که ظهور است و ما حق نداریم رفع …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ (جلسه ۳۸۱)   کلام در این ترتب بود . ما عرض کردیم ترتب معنا ندارد و عقلا میسور نیست. تقریبا دیدم شیخ علی قوچانی هم، تقریبا، بعضی از عرایض ما را هم ایشان دارد  ،منکر ترتب شده ولی خب روی دأب خودش که مختصر بحث می کند واینها ولی بعضی از عرایض ما …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۷ ، سه شنبه ،۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

  حکم فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین: کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن فروخت، بعد فک رهن کرد، دین مرتهن را ادا کرد، یا مرتهن حقش را اسقاط کرد، یا دینش را ابراء کرد، آیا این فک واسقاط و ابراء، مثل اجازه بیع را صحیح می کند یا نه؟ شیخ انصاری …

ادامه مطلب