دروس

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۶

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۵

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۲

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۱

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۰

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۱۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۲/۲۲ (جلسه ۳۵۴) کلام در این بود  که ا مر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ دو برهان اقامه شده بود : یکی اینکه عدم احد الضدین مقدمه  است برای ضد آخر و مقدمه واجب، واجب است که این بحثش گذشت. برهان دوم این بود که وجود هر ضدی ملازم است …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۶ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ (جلسه ۳۵۳)   کلام در این بود که بعضی ها تفصیل داده بودند در  این که عدم احد الضدین مقدمه است برای ضد آخر یا نه، بین ضد موجود و ضد معدوم که اگر  این دیوار سیاه  است، شما بخوای سفید کنی این متوقف  است بر عدم این ضد، اما اگر نه ، این …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۱۴ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ (جلسه ۱۱۴)   بیع موقوفه در صورتی که از انتفاع بیفتد کلام در این بیع وقف بود در صورتی که از انتفاع بیفتد. شیخ رحمة الله علیه فروعی را در وقف مطرح می کند، در همین بیع وقف. بعد می فرماید که آدم ماهری اگر باشد، شایع فروع دیگر[ی] هم در بیاورد. یکی از …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۲/۱۸ (جلسه ۳۵۲)   کلام در این فرمایشی بود که محقق صدر از محقق اصفهانی در تقریب کفایه نقل کرد که مرحوم محقق اصفهانی این طور تقریب می کند که هر ضدی با عدمش در یک رتبه است ، سواد با عدم سواد در یک رتبه است ، بیاض و عدم بیاض هم در …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۵ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۱ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ (جلسه ۳۵۱)   کلام در این اشکالی بود که اگر ما بگیم عدم احد الضدین مانع است ، مقدمه است برای ضد آخر، دور لازم می آید، بعد این دور را اقا جمال خوانساری اشکال کرد که دور نمی شود. چون وجود احد الضدین متوقف  بر عدم ضد آخر هست ولی عدم ضد آخر …

ادامه مطلب