دروس

صوت اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

نوشته استاد، اصول، ثمره مسأله ضد

صفحه 5 الامر الرابع ثمرة المسألة قال صاحب الکفایة قدس سره : تظهر الثمرة في ان نتیجة المسألة و هي النهي عن الضد بناء علی الاقتضاء بضمیمة ان النهي في العبادات یقتضي الفساد ینتج فساده اذا کان عبادة و توضیح المقام انّما یتم ضمن نقاط [النقطة الاولی بیان الثمرة] النقطة الاولی انه ذکر لهذه المسألة ثمرتان احداهما فیما اذا تزاحم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۸ (جلسه ۳۶۶)   کلام در این امر رابع در کفایه بود که ثمره این بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست چیه؟ آخوند فرمود امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اگر ما بگیم مقتضی نهی از ضد هست ، خب این ضد عبادی فاسد می شود ، کسی وارد مسجد …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۱۷ (جلسه ۳۶۵)   کلام در این بود که اگر کسی در یک واجب موسعی فرد مزاحم با اون واجب مضیق را آورد ایا این عبادت صحیح است ساعت سه وارد مسجد شد دید مسجد نجس است ،ازاله نجاست یک ساعت طول می کشد، ازاله نکرد، نماز خواند این نماز درست است یا نه؟ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۱۶ (جلسه ۳۶۴)   کلام در این بود که ما از کجا احراز کنیم این فرد مزاحم ملاک دارد؟ چهار طریق ذکر شد: یک طریق این بود که فرقی بین فرد مزاحم و غیر مزاحم نیست. خب این جوابش را عرض کردیم. یک طریق این بود که به دلالت التزامی اخذ می کردیم، این هم …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۱۵ (جلسه ۳۶۳)   …. یک راه این بود که اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان این یک مدلول مطابقی دارد یک مدلول التزامی دارد.مدلول مطابقی ش این است که نماز واجب است، مدلول التزامی اش طبق مسلک عدلیه این است که این نماز ملاک دارد، مصلحت دارد، چون اگر مصلحت نداشته باشد شارع ما …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۱۴ (جلسه ۳۶۲)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ثمره اش چیه؟ خب این را ثمره ذکر کرده بودند که اگر بگیم عبادت مزاحم، منهی عنه است، نهی در عبادت هم مقتضی فساد است این عبادت باطل است . اگر بگیم نه، عبادت مزاحم منهی عنه نیست، …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۱ (جلسه ۳۶۱)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد  خاص هست ثمره دارد یا نه؟ آخوند این ثمره را ذکر کرد که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد این عبادت فاسد می شود ،عبادت مزاحم فاسد می شود، اگر مقتضی نهی از ضد نباشد این …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب