دروس

اصول-صوت-چهارشنبه7-خرداد۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه3-خرداد۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۳/۳/۹۳

۳ / ۳ / ۱۳۹۳ تنبیه ششم : استصحاب عدم نسخ اگر در احکام این شریعت شک کردیم آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود و یا اینکه اگر در  بقاء احکام شرائع سابقه شک کردیم که برخی از احکام شرایع سابقه باقی است یا نه آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ بحث در دو مقام واقع می شود …

ادامه مطلب

اصول-صوت-پنجشنبه۱-خرداد۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه30اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه29اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه28اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه27اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه22اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه21اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه20اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱/۳/۹۳

۱ / ۳ / ۱۳۹۳ کلام مرحوم نائینی: ایشان می فرماید در عقودی مثل وصیت و جعاله اگر شک کردیم که این عقد لازم است یا جایز می باشد یعنی قابل فسخ است یا نه ( مثلا شخصی وصیت کرده و حالا پشیمان شده آیا می تواند وصیت خود را فسخ کند یا نه) مثل سایر عقود تنجیزیه استصحاب بقاء …

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۱/۲/۹۳

۳۱ / ۲ / ۱۳۹۳ شاید نسبت به کلامی که دیروز در اشکال به جواب دوم بیان کردیم شبهه ای در ذهن ا یجاد شود که این شبهه و جوابش را در ضمن یک ان قلت و قلت بیان می کنیم ان قلت: اگر غیر مغلی از حالات است دیگر نیازی به استصحاب نیست و اطلاق العنب اذا غلی یحرم …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه30-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه مقام ثانی(آیا استصحاب تعلیقی بر فرض جریانش معارض دارد؟) برخی فرموده اند این استصحاب بقاء حرمت تعلیقی با استصحاب بقاء حلیت تنجیزی معارض است بیان معارضه: وقتی این عنب زبیب شد و غلیان پیدا کرد نمی دانیم حرمت تعلیقی دارد یا نه در اینجا می گوییم این زبیب در حال عنببیت حرمت تعلیقی داشت …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳1-اردیبهشت۹۳

دانلود جلسه قبل

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۰/۲/۹۳

۳۰ / ۲ / ۱۳۹۳ مقام ثانی(آیا استصحاب تعلیقی بر فرض جریانش معارض دارد؟) برخی فرموده اند این استصحاب بقاء حرمت تعلیقی با استصحاب بقاء حلیت تنجیزی معارض است بیان معارضه: وقتی این عنب زبیب شد و غلیان پیدا کرد نمی دانیم حرمت تعلیقی دارد یا نه در اینجا می گوییم این زبیب در حال عنببیت حرمت تعلیقی داشت الآن …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه30-اردیبهشت۹۳

دانلود جلسه قبل       جلسه بعد  

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۹/۲/۹۳

۲۹ / ۲ / ۱۳۹۳ همانطور که دیروز بیان کردیم بهترین تقریب برای عدم جریان استصحاب تعلیقی و اینکه ارکان استصحاب در آن تمام نیست کلام مرحوم نائینی بود کلام مرحوم نائینی: استصحاب در حکم در مقام ثبوت جاری می شود و حکم در مقام اثبات قابل استصحاب نیست چون حکم در مقام اثبات یا هست یا نیست و ما …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه   همانطور که دیروز بیان کردیم بهترین تقریب برای عدم جریان استصحاب تعلیقی و اینکه ارکان استصحاب در آن تمام نیست کلام مرحوم نائینی بود کلام مرحوم نائینی: استصحاب در حکم در مقام ثبوت جاری می شود و حکم در مقام اثبات قابل استصحاب نیست چون حکم در مقام اثبات یا هست یا نیست و …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب