دروس

اصول-متن دوشنبه1اردیبهشت۹۳-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………………………………………………………….. دو شنبه ۱/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث: بررسی دو جهت در شبهه عبائیه در بیان شهید صدر و کلام بزرگان در علاج این شبهه و مختار استاد.   همانطور که عرض شد ، اشکالی به استصحاب کلی قسم ثانی تحت عنوان شبهه عبائیه مطرح شده است که اگر استصحاب کلی …

ادامه مطلب

اصول- متن ۸/۲/۹۳

۸ / ۲ / ۱۳۹۳ صورت دوم : حکم واحد است و موضوع حکم معلوم است تفصیلا : این فرض در صورتی تصور دارد که فردی که حکم برای آن است فرد طویل باشد مثلا علم دارم به خروج زید از مسجد و علم دارم به دخول زید یا عمر داخل مسجد و فقط عمر حکم دارد که اینجا عمر …

ادامه مطلب

اصول- تقریرات آقای رمضانی- استصحاب کلی

از اول استصحاب کلی تا بخشی از بحث استصحاب فرد مردد.

ادامه مطلب

فقه -متن درس3 اردیبهشت ۹3

بسمه تعالی 3/2/93 چهارشنبه   رسیدیم به مساله 12 مرحوم صاحب عروه میفرماید یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضو که شرایطی که در وضو گذشت اینجا هم هست من النیه و استدامتها الی الفراغ و این که نیت باید بکند و این نیت هم ادامه داشته باشد تا آخرش خب این که غسل نیت لازم دارد …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۸اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۷/۳/۹۳

۷ / ۳ / ۱۳۹۳ گفتیم بحث در دو مقام واقع می شود و در مقام اول گفتیم شک در نسخ سه صورت دارد جواب مرحوم شیخ را نقل و اشکال کردیم حقیقت وجوب کفایی چیست؟ آیا همه مردم موضوع آن هستند که در این صورت اگر یک عده هم انجام بدهند نباید از بقیه ساقط شود و اگر طبیعی …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۶/۲/۹۳-رمضانی

مناقشه های استاد در کلمات شهید صدر : اما در شق اول : این که کل فرد به خصوصه استصحاب نمی شود حق با شماست و این که جامع بین وجوب ظهر و جمعه استصحاب نمی شود درست است و حق باشماست که این استصحاب اثر ندارد و علم اجمالی منحل می شود چون جامع بین ما یقبل التنجیز و …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………………..……………..…….چهارشنبه ۳/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: بررسی تفصیلی که شهید صدر در شبهه عبائیه دادند و بیان و بررسی کلام ایشان در مورد جریان استصحاب کلّی در احکام. کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که شبهه عبائیه را در آن مطرح کردیم و عرض شد در دو مقام …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۳/۲/۹۳-رمضانی

نتیجتا این استصحاب در شبهه عبائیه تمام است لکن معارض دارد و بعد از تعارض و تساقط به قاعده طهارت رجوع می کنیم و اگر این هم ساقط شود به اصل برائت در هر مقامی مثل خوردن نماز خواندن و امثال آن رجوع می کنیم بعضی در این شبهه عبائیه تفصیلی دادند : اگر چنانچه مثلا این لباس من ملاقات …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲/۲/۹۳-رمضانی

جهت دوم : علاج شبهه : جواب های مرحوم نائینی ره از شبهه : مرحوم نائینی ره دو جواب می دهد : جواب ایشان در فوائد ( دوره اول درس ایشان ) : استصحاب کلی یک ضابطه دارد که دو فردی که کلی مردد بین آن دو است هویتشان مختلف باشد مثل فیل و بق یا حدث اصغر و حدث …

ادامه مطلب

اصول- متن – ۷/۲/۹۳

۷ / ۲ / ۱۳۹۳ فرع دوم : لباسی هست قطره نجسی به آن اصابت کرده نمی دانیم بول افتاده یا دم افتاده ممکن است گفته شود بعد از شستن یک مرتبه در زوال نجاست شک می کنیم و استصحاب نجاست می کنیم . اما مرحوم خوئی ره فرموده این استصحاب نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی …

ادامه مطلب

صوت-دوشنبه۱اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۱/۲/۹۳-رمضانی

ج ۶ ص ۲۵۲ کلام شهید صدر ره در شبهه عبائیه : باید در دو جهت بحث کنیم : جهت اول : مورد این شبهه کجاست ؟ آیا مورد شبهه جایی است که ابتدا طرف غیر مغسول عبا داخل آب شود و بعد طرف مغسول وارد آب شود یا بر عکس و یا هر دو مورد جای شبهه است ؟[۱] …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه ۳۰فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………. شنبه ۳۰/۱/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: استثنائی که مرحوم خویی برای استصحاب کلّی قسم ثانی ذکر کردند و اشکال مرحوم آقا ضیاء به این استثناء و کلام استاد در این رابطه و بیان اشکالی از مرحوم سید اسماعیل صدر کلام در این بود که استصحاب کلی قسم ثانی …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۳۰فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۰/۱/۹۳-رمضانی

۳۰ / ۱ / ۱۳۹۳ مرحوم آقا ضیاء ره کل این فرع را بررسی کرده بر مبانی مختلف و ما هم برای روشن شدن بحث فرمایش ایشان را عرض می کنیم : شخصی که بلل مردد از او خارج می شود چند حالت دارد : حالت اول : حالت سابقه بر خروج بلل طهارت بوده حالت دوم : حالت سابقه …

ادامه مطلب