دروس

اصول-متن شنبه ۱۹/۷/۹۳-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم التنبیهُ السابع : فی حجیّه الأصل المثبت درس ۲۰ ـ شنبه ۱۹ / ۷ / ۹۳                 اما به این مطلبِ ثانیِ مرحوم آخوند ، اشکالاتی شده است :         اما به استصحاب بقاء شرطیت ، دو اشکال …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۱9-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/07/19

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن کامل تنبیه هفتم-رجایی

دانلود فایل ورد دانلود فایل PDF

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه و چهارشنبه ۱۵/۷ و۱۶/۷-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم التنبیهُ السابع : فی حجیّه الأصل المثبت درس ۱۸ – سه شنبه ۱۵ / ۷ / ۹۳               اما فرقِ إثباتی بین مثبتات اماره و مثبتات اصول :     مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : این …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-رجایی

درس ۱۷ ـ دوشنبه ۱۴ / ۷ / ۹۳          اما مناقشۀ ما در کلام آقای صدر این است که :     ما از آقای صدر ، سه تا سؤال داریم که در ضمن این سه سؤال ، صحت و سقمِ کلام ایشان معلوم می شود :            سؤال اول : مثلاً خبر ثقه قائم شده و می فرماید …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱6/7/93-اغاز تنبیه هشتم

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه – 93/07/16

دانلود 

ادامه مطلب

اصول-تقریر دوشنبه ۷/۹/۹۳-مادرشاهی

بسم الله الرحمن الرحیم حجیت مثبتات امارات و اصول سوالی که مطرح می شود این است که مشهور علماء، بین امارات و اصول تفاوت قائل شده اند و مثبتات امارات را حجت دانسته و بخلاف مثبتات اصول که حجت نمی باشد. برخی تفاوت بین امارات و اصول را تفاوت ثبوتی دانسته اند و برخی دیگر تفاوت بین آن ها را …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه۱۵/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۱۵/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی تتممه قول صاحب حدائق پرداختندوبرای تاییدقول صاحب حدائق که فرموده اندمرادازبالعشرعشره طهراست دوروایت ذکرکردند مرحوم صاحب حدائق برای تاییدمدعای خویش(مرادبالعشره عشره طهر)به دوروایت تمسک می کند روایه الفقه الرضوی(وربماتعجل الدم من الحیضه الثانیه والحدبین الحیضتین القرءوهوعشره ایام بیض فان رات الدم بعداغتسالهامن الحیض قبل استکمال عشره ایام بیض فهومابقی من الحیضه الاولی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱5-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/15

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه14-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/07/09

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/08

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/07/07

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/06

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهار شنبه – 93/07/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – 93/06/31

دانلود

ادامه مطلب