پرسش و پاسخ

صوت پرسش و پاسخ ، یکشنبه 26 دی 95

دانلود

ادامه مطلب

صوت پرسش و پاسخ ، سه شنبه 14 دی 95

دانلود

ادامه مطلب

جلسه پرسش و پاسخ ، یکشنبه ، 12 دی 95

دانلود

ادامه مطلب

جلسه 5 دی 95

دانلود

ادامه مطلب

جلسه 4دی 95

دانلود

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ سال 93

    

ادامه مطلب

متن پرسش و پاسخ-شنبه 93/11/18

شنبه ۱۸/۱۱/۹۳ سوال: شما که حجیت ذاتیِ قطع را نمی پذیرید، تسلسل در حجیت را چه طور حل می کنید؟ جواب: منظور ما از این بحث که قطع حجیت ذاتی دارد یا نه؟ حجیت قطع نسبت به تکلیف است. ما حجیت ذاتی قطع نسبت به تکلیف را قبول نداریم ولی حجیت ذاتی غرض را چرا. بحث اعلام هم در همینجا …

ادامه مطلب