فهرست

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۲ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۶ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۱ ، سه شنبه ، ۲۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۵ ، سه شنبه ، ۲۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۶ ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۵ ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۰ ، دوشنبه ، ۱۹ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۴ ، دوشنبه ، ۱۹ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۹ ، یکشنبه ، ۱۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۳ ، یکشنبه ، ۱۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۲ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۱۷ (جلسه ۳۹۲)   کلام در این بود که تزاحم آیا حقیقتا از اقسام تعارض است یا نه، تزاحم واقعا از تعارض خارج است دو تا باب است؟ محقق خویی فرمود حقیقتا داخل تعارض نیست چون تعارض دو تا دلیلی هستند که دو تا حکمی هستند که در مقام جعل با هم نمی سازند مولا …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۸ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۲ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۳ (جلسه ۳۸۳)   کلام در این ترتب بود. محقق صدر از آقا ضیاء یک  اشکالی نقل کرد که اقا ضیا فرموده اگر ما ترتب را هم قبول کنیم این ترتب را در جایی که یکی اهم ، یکی مهم است قبول می کنیم. اما جایی که هیچ کدام اهم نیست و هر کدام در …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۱ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۱۴ (جلسه ۳۹۱)   گرچه قرار بود وارد بحث الامر  الآمر مع العلم بانتفاء شرطه بشیم و دیروز هم سه چهار دقیقه هم فرمایشات محقق خراسانی را هم توضیح دادیم ولی دیدم این مرجحات باب تزاحم را در اینجا محقق خویی متعرض شده و جاش هم اینجاست. تعارض ادله هم خیلی فاصله است دیگه تصمیم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۰ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۱۳ (جلسه ۳۹۰)   کلام در این بود که اگر واجبی باشد تدریجی، که این واجب تدریجی تزاحم دارد با یک واجب آنی یا یک واجب تدریجی دیگر. محقق نایینی فرمود ترتب در اینجا معنا ندارد. چون ترتب در اینجا مشروط به شرط متاخر است و شرط متاخر هم که محال است. بگی ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۹ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ (جلسه ۳۸۹)   کلام در این بود که اگر کسی در فضای غصبی یا با آب غصبی یا در مکان غصبی یا از آنیه ذهب و فضه وضو و غسل کند این وضو و غسلش چه صورت دارد؟ خب فرمایشات صاحب عروه، محقق خویی اینها ذکر شد. امروز ان شاء اله ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول یکشنبه ۹۷/۹/۱۱ (جلسه ۳۸۸)   کلام در این تطبیقی بود از باب ترتب، فرعی بود که محقق خویی و نایینی بیان فرموده بودند که ا گر کسی از اناء ذهب و فضه یا از اناء غصبی یا در مکان غصبی وضو بگیره، غسل بکنه، آیا این وضو و غسل صحیح است یا نه؟ خب …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۱۰ (جلسه ۳۸۷)   کلام در این بود که شیخ جعفر کاشف الغطا این عویصه رااین طور حل کرد که چه جور میشه جاهل مقصر اگر در موضع جهر ، اخفات بخواند یا بالعکس، نمازش درست است در عین حال معاقب هم هست این را به ترتب درست کرد. که مثلا در صلات ظهر یک …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۷ (جلسه ۳۸۶)   کلام در این بود که مشهور شاید اجماع هم باشد، ادعای اجماع هم شده که اگر کسی جاهل مقصر باشد، و در موضع اخفات، جهرا بخواند یا بر عکس ، این هم نمازش صحیح و تمام است و هم معاقب است. خب این عویصه ای شده که اگر نمازش صحیح است …

ادامه مطلب