اوامر(صوت،تقریر،نوشته استاد) به روز میشود

نوشته استاد

ماده امر

جلسه اول( صوت متن )  جلسه دوم( صوت متن) جلسه سوم ( صوت تقریر) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم ( صوت متن ) جلسه هفتم ( صوت متن ) جلسه هشتم ( صوت متن ) جلسه نهم ( صوت متن ) جلسه دهم ( صوت متن) جلسه یازدهم( صوت متن)

تقریرات این بخش:اشرفی(فارسی) ( pdf word )_خادمی(عربی) ( pdf word) _حسینی بادکوبه ای ( word – pdf )

طلب و اراده و جبر و اختیار

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم ( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم ( صوت متن ) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم ( صوت متن )جلسه هفتم ( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن) جلسه نهم ( صوت متن ) جلسه دهم ( صوت متن ) جلسه یازدهم( صوت متن ) جلسه دوازدهم ( صوت متن ) جلسه سیزدهم ( صوت متن ) جلسه چهاردهم( صوت متن ) جلسه پانزدهم( صوت متن )

متن این فصل( فارسی) ( word pdf)

صیغه امر وجمله خبری در مقام طلب

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه پنجم(صوت متن ) جلسه ششم( صوت متن) جلسه هفتم( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن) جلسه نهم(صوت متن)

متن این فصل( فارسی) ( word pdf)

تعبدی و توصلی

جلسه اول( صوت متن) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم(صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه ۵م( صوت متن) جلسه ششم( صوت متن ) جلسه هفتم( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن ) جلسه نهم ( صوت متن )جلسه دهم ( صوت متن ) جلسه یازدهم( صوت متن ) جلسه دوازدهم( صوت متن) جلسه ۱۳م( صوت متن ) جلسه ۱۴م( صوت متن ) جلسه ۱۵م( صوت متن ) جلسه ۱۶م( صوت متن) جلسه ۱۷م( صوت متن ) جلسه ۱۸م( صوت متن ) جلسه ۱۹م( صوت متن ) جلسه ۲۰م(صوت متن ) جلسه ۲۱م( صوت متن )جلسه ۲۲م( صوت متن ) جلسه ۲۳م( صوت متن ) جلسه ۲۴م( صوت متن ) جلسه ۲۵م( صوت متن ) جلسه ۲۶م و  اخر(صوت متن)

متن این فصل(فارسی) (  pdf word) تقریر حسینی بادکوبه ای( pdf word)

اطلاق الامر یقتضی النفسیه و التعیینه و العینیه

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم(صوت متن) جلسه چهارم ( صوت متن)

متن این بخش( pdf word)

امر در توهم حظر

جلسه اول( صوت متن) جلسه دوم ( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن )

متن این بخش( pdf word)

مره و تکرار و امتثال بعد الامتثال

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم ( صوت متن ) جلسه هفتم( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن ) جلسه نهم( صوت متن )

متن این بخش(pdf word)

فور و تراخی

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن)   جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم( صوت متن )

کل متن این بخش( pdf  word)

اجزاء

جلسه اول(صوت متن) جلسه دوم(صوتمتن ) جلسه سوم(صوتمتن) جلسه چهارم( صوتمتن) جلسه ۵م( صوت متن) جلسه ۶م(صوتمتن) جلسه ۷م(صوت متن ) جلسه ۸م( صوت متن ) جلسه ۹م(صوت متن ) جلسه ۱۰م( صوت متن ) جلسه ۱۱م( صوت متن) جلسه ۱۲م( صوت متن ) جلسه ۱۳م( صوت متن ) جلسه ۱۴م( صوت متن ) جلسه ۱۵م( صوت متن ) جلسه ۱۶م( صوت متن)جلسه۱۷م( صوت متن)‌جلسه ۱۸م( صوت متن) جلسه ۱۹م( صوت متن )‌جلسه ۲۰م( صوت متن )‌جلسه ۲۱م( صوت متن ) جلسه ۲۲م( صوت متن ) جلسه ۲۳م( صوت متن ) جلسه ۲۴م( صوت متن ) جلسه ۲۵( صوت متن)‌ جلسه ۲۶م( صوت متن ) جلسه ۲۷م( صوت متن) جلسه ۲۸م( صوت متن )  جلسه ۲۹م( صوت متن )جلسه ۳۰م( صوت متن ) جلسه ۳۱م( صوت متن ) جلسه ۳۲م( صوت متن) جلسه ۳۳م( صوت متن ) جلسه ۳۴م( صوت متن )

کل متن این بخش( pdf  word)

مقدمه واجب

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن )

اخرین آپدیت :درس چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶( اخرین جلسه سال)

 

ادامه بحث مقدمه واجب در سال ۹۶-۹۷ و سایر ابحاث به این  لینک  رجوع شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *