درباره ما

این سایت، توسط شاگردان و علاقمندان به استاد معظم، آیت الله احمدی شاهرودی اداره میشود وهدفش انتشار به روز مطالب درسی ایشان می باشد.

سعی ما این است که استاد بر مطالب منتسب به ایشان نظارت داشته باشند گرچه این هدف بطور کلی ودر همه مطالب محقق نیست.