قاعده فراغ و تجاوز

قاعده فراغ و تجاوز : جلسه اول ومتمم قبل ( متن_ صوت) جلسه  دوم( متن _ صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه  پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت) جلسه  دوازدهم( متن _ صوت) جلسه سیزدهم( متن _ صوت) جلسه چهاردهم( متن _ صوت) جلسه پانزدهم( متن _ صوت) جلسه شانزدهم( متن _ صوت) جلسه هفدهم( متن _ صوت) جلسه هجدهم ( متن _ صوت) جلسه نوزدهم( متن _ صوت) جلسه بیستم( متن _ صوت)

  جمع تقریرات 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *