دروس

اطلاعیه شروع درس

بسم الله الرحمن الرحیم ان شاءالله دروس خارج فقه و اصول استاد احمدی شاهرودی دام ظله از روز دوشنبه ۷ شهریور مصادف با اول ماه صفر به صورت حضوری شروع خواهد شد ساعت: 🕗اصول: ٩:۱۵ صبح رسمی 🕘فقه: ۱۰:۱۵صبح رسمی مکان: خیابان چهارمردان، کوچه ۶، بیت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ره کانال ایتا: https://eitaa.com/ahmadishahroudichannel کانال تلگرام: https://t.me/ahmadishahroudichannel سایت: http://ahmadishahroudi.ir/

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۳ ، سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت     بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۳ (سه شنبه ۴/۳/۱۴۰۰) مرحوم سید یزدی ره در این بحث چندتا تنبیه ذکر کرده که اینها در کلام شیخ انصاری ره هم هست ولی چون ایشان مرتب ذکر کرده، الآن ذکر می …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۹۰ ، سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت     سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ جلسه ۶۹۰ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۲ ، دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۲ (دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳) … (ابتدای کلاس ضبط نشده)[1] اینجا می فرماید نه، خب مسلم است که این مانع از رد به عیب سابق است و ینتقل الی الارش. اینجا همان عیب اصطلاحی است. این …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۹ ، دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ جلسه ۶۸۹ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۸ ، یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ جلسه ۶۸۸ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۱ ، یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۱ (یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲) کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب عند المشتری بود. خب این که حدوث العیب عند المشتری یکی از مسقطات است، شیخ اعظم ره تفصیل داد. …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۷ ، شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت     شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ جلسه ۶۸۷ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۰ ، شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۰ (شنبه ۱۴۰۰/۳/۱) کلام در این بود که اگر مبیعی که معیب هست در دست مشتری یک عیبی در آن حادث بشود، آیا این عیب مسقط خیار عیب هست یا نه؟ عیب حادث مانع …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۹ ، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۹ (چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹) کلام در این بود که اگر یک عیبی در مبیع در نزد مشتری حادث شد، آیا این عیب مانع از رد به وسیله عیب سابق می شود؟ یا مانع نمی شود؟ …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۶ ، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ جلسه ۶۸۶ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۸ ، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۸ (سه شنبه ۲۸/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری. بعد تفصیل داد که این حدوث عیب عند المشتری، …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۵ ، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ جلسه ۶۸۵ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۷ ، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۷ (دوشنبه ۲۷/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری. مرحوم شیخ ره تفصیل داد و فرمود تارة حدوث عیب، …

ادامه مطلب

صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۴ ، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   دو شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ جلسه ۶۸۴ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۸۳ ، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دو شنبه ۲۳/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۳ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

اطلاعیه دروس ماه مبارک رمضان

دروس حضرت استاد دام ظله در ماه مبارک رمضان: ۱- بحث صوم، از ابتدای مفطر هفتم (ارتماس فی الماء) زمان: یک ساعت به ظهر (شرکت در این بحث برای عموم آزاد است.) ۲- بحث احیاء موات زمان: ساعت ۱۷ به وقت رسمی (شرکت در این بحث مختص به افراد خاصی است که خود استاد بر اساس سابقه تحصیل در درس …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۳ ، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۸۲ ، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

 یکشنبه ۲۲/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۲ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۲ ، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب