صوت

صوت عقائد، جلسه ۲۴، شنبه ، ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۳، شنبه ، ۱۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۲، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

صفات واجب : بحث علم دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۱، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۰، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۹، ۱۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۸، ۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۷، ۱ دی ۹۷

بحث صفات واجب دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۶ ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۱۵ ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد جلسه ۱۴، چهارشنبه ، ۵ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 13 ، 29 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 12 ، 22 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد ، جلسه 11 ، 16 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد ، جلسه 10 ، 9 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 9

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 8

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 7، چهارشنبه 4 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد ، جلسه 6

بررسی برهان صدیقین دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه 5، چهارشنبه 20 دی 96

دانلود

ادامه مطلب