متن و تقریرات

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۳ ، سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت     بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۳ (سه شنبه ۴/۳/۱۴۰۰) مرحوم سید یزدی ره در این بحث چندتا تنبیه ذکر کرده که اینها در کلام شیخ انصاری ره هم هست ولی چون ایشان مرتب ذکر کرده، الآن ذکر می …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۲ ، دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۲ (دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳) … (ابتدای کلاس ضبط نشده)[1] اینجا می فرماید نه، خب مسلم است که این مانع از رد به عیب سابق است و ینتقل الی الارش. اینجا همان عیب اصطلاحی است. این …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۱ ، یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۱ (یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲) کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب عند المشتری بود. خب این که حدوث العیب عند المشتری یکی از مسقطات است، شیخ اعظم ره تفصیل داد. …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۱۰ ، شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۱۰ (شنبه ۱۴۰۰/۳/۱) کلام در این بود که اگر مبیعی که معیب هست در دست مشتری یک عیبی در آن حادث بشود، آیا این عیب مسقط خیار عیب هست یا نه؟ عیب حادث مانع …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۹ ، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۹ (چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹) کلام در این بود که اگر یک عیبی در مبیع در نزد مشتری حادث شد، آیا این عیب مانع از رد به وسیله عیب سابق می شود؟ یا مانع نمی شود؟ …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۸ ، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۸ (سه شنبه ۲۸/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری. بعد تفصیل داد که این حدوث عیب عند المشتری، …

ادامه مطلب

صوت و متن فقه ، جلسه ۲۰۷ ، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۷ (دوشنبه ۲۷/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری. مرحوم شیخ ره تفصیل داد و فرمود تارة حدوث عیب، …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۶ ، شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۶ (شنبه ۲۱/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود این روایاتی که می فرماید اگر حبلی باشد با وطی رد می شود منتها نصف عشر قیمت هم رد می شود، این روایات، نسبتش …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۵ ، چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۵ (چهارشنبه ۱۸/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که آیا اگر کسی جاریه ای را خرید و بعد از وطی معلوم شد که حبلی است، آیا جواز رد دارد یا جواز رد ندارد؟ مشهور گفته اند بله جواز …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۴ ، سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۴ (سه شنبه ۱۷/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود مشهور فرموده اند وطی، مانع از رد در خیار عیب است اجماعا، نصا و فتوی. اما اگر این عیبی که بعد متوجه می …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۳ ، دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۳ (دوشنبه ۱۶/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود مطلق تصرف، مسقط خیار عیب نیست. بله تصرفی که مغیر باشد مسقط هست. ولی وطی استثناء شد. روایات معتبره که اگر وطی کرد، حق …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۲ ، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۲ (یکشنبه ۱۵/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که اگر تصرف مغیر عین باشد، مسقط رد است و باید ارش بگیرد و لکن هر تصرفی مسقط نیست. از این استثناء شده وطی. وطی جاریه با این که مغیر …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۱ ، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۱ (شنبه ۱۴/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود اگر در خیار عیب، عین معیب منتقل شده باشد به غیر ولو به نقل جائز مثل هبه، اینجا حق رد ندارد و فقط می …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۰۰ ، چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۲۰۰ (چهارشنبه ۱۱/۱/۱۴۰۰) کلام در این بود که آیا مطلق تصرف، مسقط خیار عیب است که رد نمی تواند بکند و ارش باید بگیرد؟ یا نه، آن تصرفی که مغیّر عین باشد؟ و به عباره اخری شیخ …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۹ ، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۹ (سه شنبه ۱۰/۱/۱۴۰۰) کلام در مسقطات خیار عیب بود. مرحوم شیخ اعظم ره فرمود دو نوع تصرف، مسقط است. یکی آن تصرفی که مغیّر عین باشد که مصداق احداث حدث است و یکی آن تصرفی که …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۸ ، یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۸ (یکشنبه ۸/۱/۱۴۰۰) کلام در مسقطات خیار عیب بود. مسقط دوم را شیخ اعظم ره می فرماید «التصرف فی المعیب عند علمائنا». در تذکره استدلال فرموده که تصرف در معیب، رضای از این مشتری هست به این …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۷ ، شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۷ (شنبه ۷/۱/۱۴۰۰) القول فی مسقطات هذا الخیار کلام در مسقطات خیار عیب بود. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید این مسقطات را در سه بخش: یکی مسقطات ردّ تنها، یکی مسقطات ارش تنها و …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۶ ، سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۶ (سه شنبه ۲۶/۱۲/۱۳۹۹) کلام در این بود که آیا ارش، در عرض رد است؟ یعنی مشتری یا بائع اگر خیار عیب داشت، مخیر است بین رد و بین ارش، یا نه، اینها در طول هم است. …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۵ ، دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۵ (دوشنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۹) کلام در این بود که ارش آیا در عرض فسخ است که ذوالخیار که معمولا مشتری است، مخیر است بین این که معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد؟ یا نه، ارش در صورتی …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۹۴ ، یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۹۴ (یکشنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۹) کلام در این بود که آیا اگر مشتری عیب در مبیع پیدا کرد، ارش هم می تواند بگیرد یا ارش نمی تواند بگیرد؟ به عبارت اوضح، آیا ارش در عرض فسخ است؟ یا نه، …

ادامه مطلب