اصول جلسه ۱۰۱۱ تنبیهات برائت یکشنبه ۱ بهمن ۴۰۲

اصول عملیه-برایت شرعیه-تنبیهات برائت-التنبیه الثانی-حسن احتیاط شرعا و عقلا-فرمایش مرحوم عراقی در توضیح روایات وارده در حسن احتیاط که آیا مولوی است یا ارشادی و دو معنا برای احتیاط در کلام ایشان

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دانلود

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی