فقه جلسه ۷۲ اوقات صلاة یکشنبه ۱ بهمن ۴۰۲

صلوه-اوقات الصلوة-مساله ۷ عروه-استحباب التفریق بین الصلوتین-بررسی روایات وارده در مقام و فرمایشات آقای خوئی و عدم دلالت آنها بر استحباب تفریق

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دانلود

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی